معدن در فاصله ۳۳ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان خواف و در ده کیلومتری بخش سنگان واقع شده است. برای رسیدن به معدن از مشهد به طرف خواف حرکت کرده و پس از عبور از خواف در فاصله ۲۰ کیلومتری به سنگان می رسیم . از سنگان نیز شش کیلومتر به سمت نیاز آباد ادامه مسیر داده و پس از آن در سمت راست وارد جاده خاکی معدن می شویم ، که پس از طی مسافت چهار کیلومتر به تأسیسات معدن می رسیم.

محدوده ذخائر آبرفتی سنگ آهن خواف، در استان خراسان رضوی، شهرستان خواف بخش سنگان و در مجاورت روستای گوریاب قرار گرفته است. محدوده مورد نظر در ۲۸۰ کیلومتری جنوب شرق مشهد، ۵۸ کیلومتری جنوب تابیاد، ۴۰ کیلومتری شرق خواف، و ۱۰ کیلومتری شرق سنگان واقع شده است. فاصله محدوده تا معدن سنگ آهن سنگان که در شمال شرقی آن واقع شده است، ۱۵ کیلومتر و تا مرز کشور افغانستان ۲۵ کیلومتر می باشد

map[1]