بازدید نماینده محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر نگهبان از معدن

بازدید جناب آقای دکتر نگهبان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی از معدن سنگ آهن شرکت احیاء سپاهان

جناب آقای دکتر نگهبان نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی به همراه فرماندار محترم شهرستان خواف جناب آقای دکتر پهلوان نژاد و هیئت همراه، مورخ ۹۳/۴/۱۲ از معدن سنگ آهن بازدید بعمل آوردند.

در این بازدید از پروژه های زیست محیطی معدن نیز بازدید کرده و تذکراتی راجع به اهمیت این موضوع جهت منطقه دادند. 

مدیریت محترم معدن جناب آقای مهندس عامری در خصوص اقدامات انجام شده در زمینه زیست محیطی از جمله مالچ پاشی، کاشت درختان، بوته کاری و … توضیحاتی ارائه نمودند.