صفحه اصلی/ معرفی شرکت
معرفی شرکت

شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان (سهامی خاص) یکی از شرکتهای زیر مجموعه مجتمع نگین
معادن احیاء سپاهان می باشد.این شرکت درتاریخ ۷/۳/۱۳۸۵ با سرمایه اولیه ۱۰ میلیارد ریال به منظور
بهره برداری از معادن سنگ آهن پلاسری سنگان و خواف از توابع استان خراسان رضوی که توسط
هلدینگ صنایع معدنی احیاء شناسایی، سرمایه گذاری و تجهیز شده، به ثبت رسیده است . این شرکت
.با تشکیل تیم فنی درخصوص نیل به اهداف تعیین شده فعالیت خود را آغاز نموده است

معرفی شرکت