شرکت سنگ آهن سپاهان بهره بردار نمونه کشور

شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان بعنوان بهره بردار نمونه کشور انتخاب گردید

فرماندار شهرستان خواف در جشن موفقیت شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان بعنوان بهره بردار نمونه کشوری گفت:

نگاه راهبردی دولت نهم و دهم به فعالیتهای معدنی در بخش دولتی و خصوصی زمینه رشد فزاینده فعالیتهای این حوزه را در شهرستان خواف فراهم نموده است.

بیشتر بخوانید